Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

Limit przyjęć: 20 miejsc

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada wiedzę i umiejętności wyróżniające go na polskim i zagranicznym rynku pracy. Znakomita znajomość języka portugalskiego w połączeniu z umiejętnością praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu przekładu pisemnego i ustnego czynią otwierają drogę do kariery w branży tłumaczeniowej i dyplomacji, jak również w dynamicznie rozwijającej się branży IT, dydaktyce językowej oraz w turystyce.

Doświadczenie ostatnich lat wskazuje na niemalże stuprocentową zatrudnialność naszych absolwentów. Wielu studentów podejmuje pracę jeszcze przed obroną pracy magisterkiej, której obrona oznacza nieraz warunek późniejszego awansu.

Dyplom studiów drugiego stopnia w zakresie filologii portugalskiej umożliwia przystąpienie do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz podjęcie studiów podyplomowych (w tym dla tłumaczy konferencyjnych i tłumaczy tekstów specjalistycznych).

Zapraszamy również do lektury artykułu prof. Jerzego Brzozowskiego pt. "Dlaczego warto studiować filologie obce na poziomie magisterskim?" z tomu Sens humanistyki dzisiaj, pod red. J. Brzozowskiego, A. Hennel-Brzozowskiej, M. Lenarta, Kraków 2016.

 

 

Przedmioty kierunkowe dla całego toku studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz przedmioty opcyjne i wykłady monograficzne, wybrane spośród przedmiotów wykładanych także na innych kierunkach studiów Wydziału Filologicznego lub na innych wydziałach UJ.

 

[ PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ]

 

 

Postępowanie rekrutacyjne

REKRUTACJA TRWA! Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego dostępne są w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ.