Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

Limit przyjęć: 40 miejsc

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada staranne wykształcenie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz wiedzę niezbędną do rozumienia zjawisk w szerokim kontekście historycznym i kulturowym. Studia filologiczne wykraczają znacznie poza praktyczną naukę jezyka oferowaną w komercyjnych szkołach językowych, jako że szkolą profesjonalnych tłumaczy, redaktorów, wydawców i dziennikarzy, ale także przewodników turystycznych, nauczycieli oraz specjalistów w branży IT. 

Dyplom studiów pierwszego stopnia umożliwia podjęcie pracy w licznych placówkach wymagających znakomitej znajomości języka portugalskiego oraz rozeznania w historii i kulturze krajów luzofońskich.

 

 

Przedmioty kierunkowe dla całego toku studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz opcyjne, wybrane spośród przedmiotów wykładanych także na innych kierunkach studiów Wydziału Filologicznego lub na innych wydziałach UJ.

 

[ PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ]

 

 

Postępowanie rekrutacyjne

REKRUTACJA TRWA! Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego dostępne są w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ.