Rekrutacja na studia

Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ oferuje możliwość podjęcia zarówno studiów pierwszego stopnia (licencjackich) jak i drugiego stopnia (magisterskich) w zakresie filologii portugalskiej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami programów studiów oraz zasad ubiegania się o przyjęcie.

 

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

Limit przyjęć: 40 miejsc

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada staranne wykształcenie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz wiedzę niezbędną do rozumienia zjawisk w szerokim kontekście historycznym i kulturowym. Studia filologiczne wykraczają znacznie poza praktyczną naukę języka oferowaną w komercyjnych szkołach językowych, jako że szkolą profesjonalnych tłumaczy, redaktorów, wydawców i dziennikarzy, ale także przewodników turystycznych, nauczycieli oraz specjalistów w branży IT.

Dyplom studiów pierwszego stopnia umożliwia podjęcie pracy w licznych placówkach wymagających znakomitej znajomości języka portugalskiego oraz rozeznania w historii i kulturze krajów luzofońskich.

Więcej informacji 

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

Limit  przyjęć: 20 miejsc

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada wiedzę i umiejętności wyróżniające go na polskim i zagranicznym rynku pracy. Znakomita znajomość języka portugalskiego w połączeniu z umiejętnością praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu przekładu pisemnego i ustnego otwierają drogę do kariery w branży tłumaczeniowej i dyplomacji, jak również w dynamicznie rozwijającej się branży IT, dydaktyce językowej oraz w turystyce.

Doświadczenie ostatnich lat wskazuje na niemalże stuprocentową zatrudnialność naszych absolwentów. Wielu studentów podejmuje pracę jeszcze przed złożeniem pracy magisterskiej, której obrona oznacza jednak coraz częściej warunek późniejszego awansu.

Dyplom studiów drugiego stopnia w zakresie filologii portugalskiej umożliwia przystąpienie do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz podjęcie studiów podyplomowych (w tym studiów dla tłumaczy konferencyjnych i tłumaczy tekstów specjalistycznych). 

Więcej informacji