Portugalistyczne Warsztaty Przekładowe

Portugalistyczne Warsztaty Przekładowe to inicjatywa Stowarzyszenia Luzytanistów Polskich, Katedry im. Vergílio Ferreiry oraz Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ przeznaczona przede wszystkim dla uczestników studiów pierwszego stopnia, którzy pragnęliby zyskać cenne doświadczenie w zakresie przekładu pisemnego. Udział w wydarzeniu poświadczony będzie certyfikatem, który może okazać się istotny w trakcie poszukiwań pierwszych zleceń. Założeniem warsztatów jest wprowadzenie do specyficznych odmian tłumaczenia pisemnego oraz doskonalenie umiejętności przekładowych w ramach bloków tematycznych prowadzonych przez członków zespołu Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pierwsza (2014), druga (2015), trzecia (2016) oraz czwarta (2017) edycja wydarzenia okazały się prawdziwym sukcesem. Poświadczyły to wyniki anonimowych ankiet wypełnionych przez ponad połowę uczestników. Ogólna ocena warsztatów wyniosła 9/10! Uczestnicy zwracali szczególną uwagę na miłą i przyjazną atmosferę, w której odbywała się grupowa burza mózgów pod okiem kompetentnych, wykwalifikowanych prowadzących. Wysoko oceniona została także rzetelna organizacja i rozsądne rozplanowanie wydarzenia, różnorodność bloków tematycznych oraz możliwość spotkania z przedstawicielami różnych ośrodków akademickich.

 

Bloki warsztatowe w edycji 2018

Przekład przysięgły portugalski-polski (4 godz.)
 
Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Brzozowski - specjalista w zakresie studiów nad przekładem, tłumacz przysięgły języka portugalskiego i francuskiego, prezes Stowarzyszenia Luzytanistów Polskich, kierownik Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ oraz Katedry im. Vergílio Ferreiry, redaktor naczelny rocznika „Między Oryginałem a Przekładem".
 
Przekład prasowy polski-portugalski (4 godz.)
 
Prowadzenie: mgr Ana Wąs-Martins - absolwentka anglistyki, germanistyki i pedagogiki na Uniwersytecie w Lizbonie, koordynator bloku praktycznej nauki języka portugalskiego w Instytucie Filologii Romańskiej UJ, współautorka Słownika polsko-portugalskiego i portugalsko-polskiego (2013).
 
Przekład literacki portugalski-polski (4 godz.)
 
Prowadzenie: dr Gabriel Borowski - absolwent filologii portugalskiej oraz podyplomowych studiów dla tłumaczy literatury, redaktor kilku antologii literatury portugalskojęzycznej, tłumacz tekstów prasowych oraz literatury pięknej, recenzent i redaktor przekładów z języka portugalskiego, współpracownik kilku wydawnictw.
 
 
 

Zaproszenie do udziału w edycji 2018

Zapraszamy serdecznie do udziału w piątej edycji Portugalistycznych Warsztatów Przekładowych w Krakowie!

Data: 16-17 marca 2017 roku.

Miejsce: Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ.

Koszt udziału: warsztaty bezpłatne.

Limit miejsc: 12.

Organizacja warsztatów: zajęcia poświęcone będą omówieniu różnych rozwiązań tłumaczeniowych oraz dyskusji nad adekwatnością przyjętej strategii. Prowadzący poszczególne bloki mogą prosić o wcześniejsze przełożenie niewielkich tekstów lub o przygotowanie informacji niezbędnych do pracy bieżącej podczas warsztatów. Po zakończeniu warsztatów studenci otrzymają certyfikat wystawiony przez Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ.

Zasady rejestracji: do udziału w warsztatach zapraszamy osoby wykazujące znajomość języka portugalskiego co najmniej na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Grupę priorytetową w toku rejestracji stanowią studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) prowadzonych w dowolnym polskim ośrodku akademickim. W przypadku niezapełnienia limitu miejsc przez studentów trzeciego roku grupa zostanie uzupełniona o studentów pozostałych roczników. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracji dokonać należy poprzez wypełnienie do dnia 6 lutego 2018 roku formularza dostępnego pod adresem: 

https://goo.gl/forms/Avacc5HKVV3gfR2i1

Uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu i otrzymają materiały warsztatowe do dnia 16 lutego 2018 roku.

Zakwaterowanie: pierwszym czterem uczestnikom z ośrodków poza Krakowem Instytut Camõesa zapewnia nocleg w pokoju czteroosobowym.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem oficinasdetraducao@gmail.com.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

 

Lista uczestników w edycji 2018

Ze względu na olbrzymią liczbę zgłoszeń, z których większość nadesłana została przez osoby należące do grupy priorytetowej (studentów trzeciego roku studiów pierwszego stopnia), organizatorzy postanowili zwiększyć pierwotnie określony limit uczestników. Zajęcia odbywać się będą równolegle w dwóch grupach.

Oto lista osób zakwalifikowanych do udziału:

GRUPA A

Marta Chodkowska (UMCS)
Anna Czyżewska (UŚ)
Anna Kosmala (UW)
Anna Kozłowska (UW)
Weronika Maj (UJ)
Adrianna Malinowska (UŚ)
Julita Opolska (UW)
Inga Podstawka (UJ)  
Dominika Szynkiewicz (UJ)
Diana Wąntruch (UW)

GRUPA B

Agata Chunowska (UW)
Joanna Daniec (UJ)
Aleksandra Jakubaszek (UW)
Karolina Kościesza (UW)
Jolanta Kowalak (UW)  
Julia Krolopp (UW) 
Roksana Lipowska (UMCS)
Magdalena Łazarek (UJ)
Katarzyna Papiernik (UJ)
Magdalena Sieradzka (UAM)
Weronika Tuszyńska (UŚ)

Materiały warsztatowe w edycji 2018

Przekład przysięgły portugalski-polski (4 godz.)

Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Brzozowski
 
Uczestnicy proszeni są o zapoznanie się z systemem sądownictwa i zawodami prawnymi w Polsce i w Portugalii w oparciu o materiały dostępne na stronach internetowych:
 
Europejski Portal E-Sprawiedliwość ]

O Portal Europeu da Justiça ]

 

Przekład prasowy polski-portugalski (4 godz.)

Prowadzenie: mgr Ana Wąs-Martins
 
Uczestnicy proszeni są o przygotowanie wstępnej wersji przekładu krótkich materiałów prasowych o zróżnicowanej tematyce:
 
PWP_2018_Prasowy.zip ]

 

Przekład literacki portugalski-polski (4 godz.)

Prowadzenie: dr Gabriel Borowski 
 
Uczestnicy proszeni są o przygotowanie wstępnej wersji przekładu załączonego tekstu:
 
PWP_2018_Literacki.pdf ]

 

 

Program edycji 2018

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Portugalistycznych Warsztatów Przekładowych 2018:

[ PWP_2018_Program.pdf ]