Mgr Marcin Raiman

Zdjęcie: Marcin RaimanUkończył studia magisterskie w zakresie filologii węgierskiej, studia licencjackie w zakresie filologii portugalskiej oraz dwuletnie studia magisterskie na specjalności: nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. W trakcie studiów przebywał na stypendiach zagranicznych w Budapeszcie (na ELTE i w Instytucie Balassiego) oraz w Klużu (na UBB). Stypendysta MNiSW (2005, 2009) oraz członek Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile (2005-2010). W latach 2012-2016 pracował jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie Federalnym Stanu Paraná w Kurytybie, gdzie prowadził zajęcia z języka polskiego, historii Polski oraz kultury polskiej. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie przygotowuje rozprawę na temat mniejszości polskiej w Brazylii oraz brazylijskiej polityki językowej. W Zakładzie Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa prowadzi zajęcia lektoratowe z języka portugalskiego.

Adres e-mail: marcin.raiman@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe

  • polityka językowa
  • języki mniejszościowe
  • język polski w świecie
  • metodyka nauczania języków obcych

Publikacje