Prof. dr hab. Jerzy Brzozowski

Zdjęcie: Jerzy BrzozowskiSpecjalista w zakresie literatury porównawczej i studiów nad przekładem, kierownik Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ oraz Katedry im. Vergílio Ferreiry przy Instytucie Camõesa, redaktor naczelny rocznika Między Oryginałem a Przekładem, członek redakcji pism Synergies Pologne oraz Fragmentos (Brazylia) i PluralPluriel (Paryż). Opublikował m. in. Images du Brésil dans la littérature française 1822-1888 (Wydawnictwo Abrys, Kraków, 2001), Czytane w przekładzie (Wydawnictwo ATH, Bielsko, 2009), Stanąć po stronie tłumacza: zarys poetyki opisowej przekładu (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011) oraz przeszło 50 artykułów poświęconych literaturze francuskiej, brazylijskiej i portugalskiej oraz teorii i krytyce przekładu.

Adres e-mail: jerzy.brzozowski@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe

  • Literatura porównawcza
  • Studia nad przekładem
  • Literatura francuska
  • Literatura portugalska
  • Literatura brazylijska

Publikacje