Dr Gabriel Borowski

Zdjęcie: Gabriel BorowskiAbsolwent filologii portugalskiej (specj. przekładoznawcza) oraz podyplomowych studiów dla tłumaczy literatury (specj. anglojęzyczna) na UJ. W 2015 roku obronił na UJ rozprawę doktorską. Jako laureat pierwszej edycji programu MNiSW „Diamentowy Grant" kierował projektem pt. Tożsamość (w) brazylijskiej powieści autonarracyjnej. Obecnie kieruje grantem pt. Transkreacje: antologia tekstów teoretycznych Haroldo de Camposa finansowanym ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek International Association for Translation and Intercultural Studies, korespondent Ośrodka Badań Literatur i Kultur Portugalskojęzycznych i Europejskich Uniwersytetu Lizbońskiego, współpracownik Centrum Badań Przekładoznawczych UJ. Laureat m.in. nagrody JM Rektora UJ za działalność organizacyjną (2017), dydaktyczną (2018) oraz za podnoszenie jakości dydaktyki na UJ (2019). Tłumacz literatury i tłumacz ustny. Prowadzi głównie zajęcia z historii literatury oraz przekładu pisemnego i ustnego. Wykłada gościnnie na Wydziale Polonistyki UJ.

Adres e-mail: gabriel.borowski@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe

  • literatura brazylijska XIX, XX i XXI wieku
  • przekład literacki
  • antropologia i literatura

Projekty badawcze

Nazwa: Tożsamość (w) brazylijskiej powieści autonarracyjnej

Okres realizacji: 2012-2016

Źrodło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opis: kierownik indywidualnego projektu badawczego mającego na celu prześledzenie zróżnicowanych przejawów powieściowych autonarracji o charakterze wspomnieniowym w literaturze brazylijskiej w ujęciu diachronicznym (od niepodległości politycznej do tzw. "pokolenia dwóch zer", tj. autorów debiutujących po roku 2000) ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Machado de Assia, Graciliano Ramosa i Guimarãesa Rosy. Projekt realizowany pod opieką naukową prof. dr Reginy Przybycien.

 

Nazwa: Transkreacja: antologia tekstów teoretycznych Haroldo de Camposa

Okres realizacji: od 2018

Źrodło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Opis: projekt ma na celu publikację pierwszej polskiej antologii najważniejszych tekstów teoretycznych Haroldo de Camposa (1929-2003), brazylijskiego tłumacza i teoretyka przekładu, filozofa języka oraz jednego z założycieli ruchu poezji konkretnej. Dotychczasowe rozpoznanie bibliograficzne wskazuje, iż projekt ma charater pionierski w skali polskiej humanistyki, natomiast opublikowany w 2012 roku artykuł pt. „Transkreacja: myśl przekładowa Haroldo de Camposa" (Przekładaniec, nr 26) stanowi pierwszy polski tekst o charakterze naukowym poświęcony figurze brazylijskiego tłumacza i translatologa, natomiast esej "Tradycja, transkreacja, transkulturacja" (Przekładaniec, nr 33) to pierwszy przekład tekstu Camposa na język polski.

 

 

Nazwa: Recepcja literatury brazylijskiej i portugalskiej w Polsce

Okres realizacji: w trakcie

Opis: projekt ma na celu zapełnienie luki w badaniach nad polską recepcją literatur zagranicznych poprzez prześledzenie przejawów obecności literatur luzofońskich (w szczególności literatury brazylijskiej) w Polsce.

 

Publikacje