Mgr Ana Isabel Wąs-Martins

Zdjęcie: Ana Wąs-MartinsUkończyła studia filologiczne w zakresie anglistyki oraz germanistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Lizbonie, a następnie dwuletnie studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym na kierunku pedagogika ze specjalizacją w zakresie dydaktyki języka angielskiego i niemieckiego. Posiada świadectwo CIAL ukończenia kursu nauczycielskiego w zakresie nauczania języka portugalskiego jako obcego (Ensino do Português como Língua Estrangeira - EPLE). Od 1999 pracuje jako nauczyciel języków obcych, a od roku 2005 uczy języka portugalskiego i przekładu z języka polskiego na portugalski w Instytucie Filologii Romańskiej UJ. Pełni funkcje koordynatora praktycznego nauczania języka portugalskiego oraz odpowiada za egzaminy CAPLE przeprowadzane przez Instytut Camõesa na UJ.

Adres e-mail: ana.was-martins@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe

  • dydaktyka nauczania
  • intralingwalne (wewnątrzjęzykowe) oraz interlingwalne (międzyjęzykowe) aspekty tłumaczenia
  • dwujęzyczność i wielojęzyczność
  • interferencja językowa
  • wielokulturowość

Publikacje

Słownik Polsko-Portugalski /  Portugalsko-Polski – czyli jak to powiedzieć po portugalsku, Wydawnictwo Level trading, 2013 (współautorstwo: Monika Świda).