Programy studiów

Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie filologii portugalskiej. Poniżej podano uproszczony schemat studiów. Po wyborze odpowiedniego przedmiotu nastąpi przekierowanie do karty przedmiotu w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS).

Szczegółowe schematy studiów wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi grup przedmiotowych i specyfiki profili dostępne są na stronie Instytutu Filologii Romańskiej.

 

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Rok pierwszy


Rok drugi

 

Rok trzeci

 

[ schemat studiów pierwszego stopnia na stronie IFR UJ   ]

 

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Rok pierwszy

 • Praktyczna nauka języka portugalskiego I (ćwiczenia, 180 godzin, 12 ECTS)
   
 • Praktyczna nauka drugiego języka romańskiego I (ćwiczenia, 120 godzin, 8 ECTS)
   
 • Tłumaczenie pisemne I - portugalski-polski (ćwiczenia, 30 godzin, 3 ECTS)
 • Tłumaczenie pisemne II - portugalski-polski i polski-portugalski (ćwiczenia, 60 godzin, 5 ECTS)
   
 • Wstęp do teorii przekładu 1 (wykład, 30 godzin, 4 ECTS)
 • Wstęp do teorii przekładu 2 (wykład, 30 godzin, 4 ECTS)
 • Kultura języka polskiego (konwersatorium, 30 godzin, 4 ECTS)
   
 • Seminarium magisterskie: językoznawstwo / literaturoznawstwo / przekładoznawstwo (seminarium, 60 godzin, 12 ECTS)
 • Przedmiot opcyjny odpowiedni do seminarium (30 godzin, 4 ECTS)
   
 • Przedmiot opcyjny w języku portugalskim (30 godzin, 4 ECTS)

 

Rok drugi

schemat studiów drugiego stopnia na stronie IFR UJ ]